Relax forum
Registriraj se i relaxiraj sa nama
Relax forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.


Zabava, druženje i diskusije u opuštenoj atmosferi
 
Početna stranicaRegistracijaLogin

 

 Osnovni internet pojmovi i servisi

Go down 
Autor/icaPoruka
Kikica
VIP član
Kikica

Female
Taurus Goat
Broj postova : 44696
Godine : 41
Datum registracije : 04.03.2009

Osnovni internet pojmovi i servisi Empty
PostajNaslov: Osnovni internet pojmovi i servisi   Osnovni internet pojmovi i servisi I_icon_minitime5/2/2010, 10:52

Internet skraćenice i pojmovi. Ovo je baza podataka u kojoj se nalaze internet pojmovi i njihova objašnjenja ili definicije. Dakle,jednostavno sročeno = osnovni internet pojmovi i servisi.

.avi
(Audio Video Interleaved) Ova ekstenzija znači da datoteka sadrži Microsoft-ov video zapis, pohranjen u Video for Windows formatu. Ovakva datoteka se može pregledati programom Media Player for Windows.Više o .avi formatu na adresi:
http://www.sawstudio.com/Tutorials/AVIViewer/AVIViewerTutorials.html

.bmp
standardna oznaka za Microsoft-ovu grafičku bitmapiranu datoteku. Jednostavnije rečeno, to je drugi dio (ekstenzija) punog naziva jedne vrste elektronskog zapisa neke slike
Više o .bmp formatu na adresama:
http://www.htmlgoodies.com/tutors/image_formats.html
http://www.walthowe.com/navnet/faq/extguide.html

.pdf
(Portable Document File) Tip datoteke koji se pravi programom Adobe Acrobat, a mogu je praviti i Corel, Adobe Photoshop i neki drugi programi. Na Internetu su složeni dokumenti najčešće prikazani u PDF formatu jer se datoteke tog tipa bez problema čitaju na različitim tipovima računala. Sa Interneta se može besplatno preuzeti Program Acrobat Reader, kojim se ovakve datoteke mogu pregledati, ali ne i napraviti.
Više o .pdf formatu na adresama:
http://www.planetpdf.com/
http://searchpdf.adobe.com/
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

ADSL
(Asymmetric Digital Subscriber Line). Asimetrična digitalna pretplatnička linija. To je nova tehnologija za brzi prenos podataka preko standardnih telefonskih linija. Zove se "asimetrična" jer je brzina prijenosa podataka prema korisniku (download) mnogo veća nego brzina kojom se podaci prenose od korisnika prema mreži (upload). Teoretski, ADSL može ponuditi download brzinom 9 Mbps, a upload 640 Kbps.
Više o ADSL-u na adresama:
http://www.adslguide.org.uk/
http://www.imec.be/salomon/info/TutorialADSL.pdf
http://www.howstuffworks.com/dsl.htm

animated GIF
Datoteka sa grafičkim sadržajem, sastavljena od dvije ili više slika koje se brzo smjenjuju i daju efekt kretanja. Sa Interneta se može preuzeti mnogo ovakvih besplatnih edukativnih, reklamnih ili šaljivih animacija.
Više o .gif datotekama na adresama:
http://hometown.aol.com/royalef/gifanim.htm
http://www.webdeveloper.com/animations/

applet
Ova riječ je izvedenica od riječi aplikacija. To je mali (Java) program, pridružen HTML strani. Kad se korisnik priključi na web stranicu, browser prima ugrađeni aplet i on se aktivira na njegovom računalu.
Više o ovom terminu na adresi:
http://freewarejava.com/

ASCII
(American Standard Code for Information Interchange). Američki standardni kod za razmjenu informacija. Njime su definirani kodovi velikih i malih slova engleskog alfabeta, brojevi i specijalni karakteri, korištenjem samo 7 bitova. To je osnova za kodiranje jednostavnih tekstualnih sadržaja. Da bi se omogućilo kodiranje i više karaktera, kao što su npr. matematički simboli i posebni znakovi, često se dodaje i osmi bit pa se tabela sa 128 proširuje na ukupno 256 karaktera. Postoje različiti standardi tih 256 karaktera, a jedan od najčešće korištenih na Internetu je ISO Latin 1 (ISO 8859-1).
Više o ASCII standardu na adresama:
http://www.bbsinc.com/symbol.html
http://nickciske.com/tools/binary.php

bandwidth
U komunikacijama se ovaj termin odnosi na razliku između najviše i najniže frekvencije koja se može prenositi jednim prijenosnim putem i izražava se u Hz, KHz ili MHz. U mrežnom smislu to je transmisioni kapacitet komunikaciskog kanala i njime se izražava količina podataka, mjereno u bitovima, koja se može prenijeti u jedinici vremena. Jednostavna je analogija sa vodovodnim cijevima, gdje veća cijev može propustiti više vode za isto vrijeme nego manja. Za kvalitetan prenos video sadržaja potrebno je i do 10.000.000 bps, zavisno od kompresije.
Više o ovom terminu na adresama:
http://www.2wire.com/support/
http://bandwidthplace.com/speedtest/

Bcc
(Blind Carbon Copy) Polje za pravljenje kopije e-mail poruke koja se šalje primatelju originala i još nekom drugom primatelju. Od CC (Carbon Copy) razlikuje se po tome što u ovom slučaju primalac originala ne vidi da li je (i kome) poslata kopija poruke. Primalac blind carbon copy vidi kome je upućena originalna poruka. U programu Outlook Express polje Bcc se vidi ako je u meniju View, pri kreiranju nove poruke, uključena opcija All Headers.
Više o BCC-u na adresama:
http://www.microsoft.com/office/outlook/default.asp
http://email.about.com/cs/msoutlookoe/

binary
Brojni sistem u kojem su moguće samo dvije vrijednosti. One se najčešće označavaju jedinicom (1) i nulom (0). U računalima se koristi binarno kodiranje, pri čemu procesor obrađuje istovremeno 8, 16 ili 32 binarne cifre. Znaci, koje unosite sa tastature i vidite ih na ekranu, kodirani su kombinacijom 8 binarnih cifara. Kodna kombinacija slova A je 01000001.
Više o binarnom brojnom sistemu na adresama:
http://www.learnbinary.com/home.htm
http://www.howstuffworks.com/bytes.htm

bit
Skraćeni naziv za jednu binarnu cifru - Binary digIT (0 ili 1). U tekstu se označava malim latiničnim slovom b. Kodna kombinacija od 8 bitova naziva se bajt (byte) i označava se velikim latiničnim slovom B. Primjer: 1 KBps (tisuču bajtova u sekundi) je 8 puta veća brzina nego 1 Kbps (tisuču bitova u sekundi). Veće jedinice su kilobit (Kb) i megabit (Mb).
Više o ovom terminu na adresi:
http://www.howstuffworks.com/bytes.htm

bitmap
Grafički prikaz, načinjen od malih točaka- piksela. Datoteke sa bitmapiranim sadržajem prepoznajemo po nekoj od sljedećih ekstenzija: BMP, GIF, JPEG, PSD, PCX, TIFF. . . Bitmapirane slike se nazivaju i rasterskim slikama. Druga vrsta grafike je vektorska grafika, kada slika nastaje kombinacijom pravih i krivih linija, pravilnih i nepravilnih zatvorenih površina. Na Internetu se koriste obje vrste grafike.
Više o ovom grafičkom formatu na adresi:
http://www.htmlgoodies.com/tutors/image_formats.html

bookmark
Obilježavanje, postavljanje oznake koja olakšava brži povratak na neku stranicu Interneta. To je kao kad čitate knjigu, pa na neki način obilježite poglavlje ili stranicu. U programu Microsoft Internet Explorer, umjesto ovog termina "bookmark", obilježivač se naziva omiljenom stavkom (engl. "favourites"). Broj stranica na koje biste se rado vratili i koje često posjećujete, brzo raste. Zato ih je dobro grupirati u posebne foldere, npr. za sport, za muziku, za posao. . .
Više o obilježavanju adresa na adresi:
http://navigators.com/bookmarks.html
Boolean search
Ovaj termin se odnosi na pretraživanje na Internetu kada se koriste logički operatori I, ILI, NE (AND, OR, NOT). To su "Bulovi operatori", a dobili su naziv prema engleskom matematičaru Džordžu Bulu. Oni se na Internetu upotrebljavaju radi fokusiranja pri traženju nekog pojma. Primjer: ako tražimo riječ "maturanti", a istovremeno "1974" (maturanti AND 1974), bit će pronađene samo one strane na kojima se pojavljuje i jedna i druga riječ.
Više o pretraživanju uz Bulove operatore na adresama:
http://library.albany.edu/internet/boolean.html
http://www.searchability.com/boolean.htm
http://www.austlii.edu.au/worldlii/help/boolean.html

browser
Aplikaciski program koji otvara i prikazuje (čita) stranice na Internetu. Postoje dva vrlo popularna ovakva web čitača. Browser prihvača HTML ili XML kodove sa web stranice, izvršava ugrađene skripte i programe i prikazuje tekst, muziku, video i linkove na druge strane. Kreatori web stranica znaju da trebaju provjeravati kako njihov rad izgleda na različitim browserima. Nekada stranica, prikazana jednim browserom, izgleda znatno drugačije od iste te stranice, otvorene drugim browserom.
Više o ovom terminu na adresama:
http://webreference.com/internet/software/browsers/
http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/ie6/default.asp

byte
Niz od osam (8) binarnih znamenki. To je osnovna jedinica računalne memorije. Bajt se označava velikim latiničnim slovom B. Jednim bajtom se obično predstavlja jedan karakter kao što je broj, slovo ili znak. To je mala jedinica, pa se u praksi upotrebljavaju i kilobajt (1 KB = 1.024 bajtova), megabajt (1MB = 1.048.576 bajtova) i gigabajt (1 GB = 1.073.741.824 bajtova). Primjer: Jedan bajt kojim je prikazano veliko latinično slovo B 01000010 = B
Više o ovom terminu na adresi:
http://www.howstuffworks.com/bytes.htm

compression
Kompresija je tehnika kojom se jedna datoteka sabija (komprimira) radi bržeg prenosa i manjeg zauzimanja memorije. U praksi se koristi više programa za ovakvo sažimanje: PKZIP, WinZip, Stuffit, gnu zip . . . Kompresirane datoteke najčešće imaju ekstenzije: arc, arj, gz, lha, lhz, taZ, taz, tgz, Z, zip, i zoo.
Više o kompresiji na adresi:
http://ei.cs.vt.edu/~cs1205/compression/intro.html
copyright
Zakonsko pravo autora, osobe ili organizacije kojim se štiti originalno djelo, djelimično ili u cjelosti, od neovlaštenog kopiranja ili prodaje. Štititi se mogu tekstovi, muzika, različite umjetničke tvorevine, a prekršaj može biti bilo koja vrsta kopiranja, uključujući fizičke ili elektronske kopije.
Više o autorskim pravima na adresama:
http://www.walthowe.com/pubweb/copyright.html
http://www.benedict.com/
DNS
Ova skraćenica se odnosi na dva pojma:
1. DNS = Domain name system. To je sistem imenovanja i organizovanja čvorova na Internetu.
2. DNS = Domain name server. To je računar koji pretvara simbolična imena i adrese sa Interneta (npr. alfa.auxx.com) u odgovarajuće brojeve, nerazumljive korisniku (npr. 132.196.55.7) i obratno.
Više o DNS-u na adresi:
http://www.webopedia.com/TERM/D/DNS.html

domain

Podgrupa [color=#018d25 !important]Internet</FONT> adresa. Postoji hijerarhija u organizaciji domena. Na visokom nivou organizacije može se naći neki od sljedećih domena:
com - komunikaciska domena
edu - edukacione institucije
gov - američka vlada
mil - američka vojska
net - organizacije održavanja Interneta
org - neprofitne organizacije
dva slova nacionalnog koda, npr: us, uk, ba, hr.
Više o domenima na adresama:
http://www.icann.org/ (ICANN - The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
http://www.domainnamerights.org/

download
Kopiranje datoteke sa nekog udaljenog računala na lokalno računalo. Taj postupak se primjenjuje npr. kada sa mreže preuzimate besplatne programe. Suprotna akcija se naziva upload. Tada se sa lokalnog računala datoteka prenosi na udaljeni server.
Više o ovom terminu na adresi:
http://download.com.com/2001-20-0.html
ethernet
Popularni, način povezivanja različitih tipova računala u lokalnu mrežu standardnim kablom. Ethernet je razvila firma "Xerox" i on može prenositi do deset miliona bita u sekundi (10 Mbs) sada su te brzine i do !1Gbs. Loša strana ovakvog povezivanja je što prekid u glavnom kablu može zaustaviti saobraćaj u velikim dijelovima mreže.
Više o ovom terminu na adresama:
http://www.ethermanage.com/ethernet/ethernet.html
http://www.techfest.com/networking/lan/ethernet.htm
http://www.pulsewan.com/data101/ethernet_basics.htm

extranet
Proširenje unutrašnje mreže jedne firme (intraneta) preko Interneta na drugu manju, zatvorenu mrežu. Prvobitno se ovaj termin odnosio na sve dijelove jedne posebne mreže, koji se nalaze iza "vatrenog zida" (firewall) i kojima se pristupa preko Interneta.
Više o ovom terminu na adresama:
http://www.privador.com/solutions/extranet.phtml
http://www.roostergraphics.com/ADMIN/present/extranet.html

FAQ
Uobičajena skraćenica za izraz Frequently Asked Questions (Često Postavljana Pitanja). To je dio sadržaja neke web strane, gdje se nalazi skup pitanja i odgovora na ta pitanja koja posjetioci često postavljaju.
Više o FAQ-u na adresi:
http://developer.irt.org/faq.htm

firewall
Posebno napravljena softverska i (ili) hardverska prepreka koja se postavlja između lokalne mreže (npr. LAN u jednoj firmi) i Interneta. Njena namjena je da zaštiti manju mrežu od upada hakera i drugih neautoriziranih "korisnika". Provjereni podaci prolaze kroz ovaj "vatreni zid" u lokalnu mrežu, a sve ostale "zid" ne propušta.
Više o "vatrenoj zaštiti" na adresama:
http://www.greatcircle.com/tutorials/bif.html - firewall
http://www.infosyssec.org/infosyssec/firew1.htm
FTP
(File Transfer Protocol). Protokol (skup standarda) za prenos datoteka između lokalnog i udaljenog računala, preko Interneta. Kreatori web stranica svoje radove prenose na server najčešće FTP programom.
Više o ovom protokolu na adresi:
http://www.cs.rpi.edu/courses/fall96/netprog/lectures/html/ftp/

GIF
(Graphical Interchange Format). Bitmapirani format grafičkih datoteka, koji je razvila firma "CompuServe". Često se koristi u kreiranju web stranica. Datoteke u ovom formatu imaju u svom nazivu nastavak .gif, relativno su male i brzo se učitavaju. U ovom formatu prave se datoteke u kojima su crteži, umjetnički posteri i sve slike sa jasnom granicom među obojenim površinama. Specijalni oblici gif formata su: Animated GIF, Interlaced GIF i Transparent GIF.
Više o GIF formatu na adresama:
http://www.gifworks.com/
http://www.widearea.co.uk/designer/compress.html

hacker
U početku, ovaj termin se odnosio na dobrog poznavaoca računala, dizajnera, programera ili inženjera, koji je pravio izvanredne programe, više uživajući u praksi nego u teoriji. Danas se tim terminom označava osoba koja neovlašteno upada u tuđi sistem radi preuzimanja, izmjene ili uništenja podataka u njemu.
Više o ovom terminu na adresama:
http://www.tuxedo.org/~esr/faqs/hacker-howto.html
http://www.plethora.net/~seebs/faqs/hacker.html


izvor-PcTrikovi


Zadnja promjena: Kikica; 5/2/2010, 11:26; ukupno mijenjano 1 put.
[Vrh] Go down
Gost
GostOsnovni internet pojmovi i servisi Empty
PostajNaslov: Re: Osnovni internet pojmovi i servisi   Osnovni internet pojmovi i servisi I_icon_minitime5/2/2010, 11:02

Bravo Kiki..svaka čast!.. :passion
[Vrh] Go down
Kikica
VIP član
Kikica

Female
Taurus Goat
Broj postova : 44696
Godine : 41
Datum registracije : 04.03.2009

Osnovni internet pojmovi i servisi Empty
PostajNaslov: Re: Osnovni internet pojmovi i servisi   Osnovni internet pojmovi i servisi I_icon_minitime5/2/2010, 11:17

aliasing, anti-aliasing
Slike na ekranu računala se sastoje od malih pravougaonih elemenata - piksela. Ako slika predstavlja krivu, npr. krug ili dijagonalnu liniju, tada pravougaoni elementi prave nazubljen lik (jagged edge) i vide se "stepenice". Ta pojava se zove aliasing. Ona je neželjena i može se ublažiti popunom odgovarajućim pikselima, koji imaju međuboju između objekta i podloge. Taj način neutralizacije nazubljenja naziva se anti-aliasing. Programi poput PhotoShop-a mogu napraviti anti-aliasing i najčešće to čine automatski (default setting). Kada se primijeni anti-aliasing na GIF slike, povećava se broj upotrijebljenih boja, a time i veličina datoteke. Autori Internet stranica odlučuju šta im je tada važnije, brzina učitavanja slike (koja se smanjuje sa povećanjem datoteke) ili njen kvalitet. Drugi problem može nastati kada se anti-aliasing primijeni na prozirne slike sa neodgovarajućom podlogom i javi se tzv. halo effect, kao blaga ivica oko prozirne slike. Da bi se to izbjeglo, anti-aliasing treba primijeniti na kraju, kada je definisana finalna boja podloge. Slični problemi se javljaju i kod prenosa zvuka, kada se neželjeni efekti nazivaju buzz.
Više o ovom terminu na adresi:
http://www.widearea.co.uk/designer/anti.html

backbone
Centralni segment ili kičma jedne mreže koji povezuje manje ogranke. Kičmom možemo nazvati i glavni dio mreže jedne firme ali i glavni dio daleko veće mreže koja pokriva veliko prostranstvo. Ipak, pod ovim terminom najčešće se podrazumijeva glavna komunikaciona okosnica na koju se priključuju dobavljači [color=#018d25 !important]Internet</FONT> usluga i veoma velike mreže. Slično kao kod saobraćaja motornih vozila, važno je da je na ovom glavnom putu moguća velika brzina protoka podataka. Ne postoji backbone cijelog Interneta.
Više o ovom terminu na adresi:
http://www.nthelp.com/maps.htm

chat
Oblik elektronske komunikacije u realnom vremenu, gdje učesnici "razgovora" unose preko tastature ono što žele nekome reći i to se pojavljuje na ekranu jednog ili više udaljenih sagovornika. Internet Relay Chat ili IRC je Internet protokol za ovakav oblik komuniciranja. Drugi, često korišteni sistemi su iChat i ICQ.
Više o chat komuniciranju na adresi:
http://chat.msn.com/

client
Računalo u mreži koji izvršava svoje programe, a procesne podatke prima od drugog, centralnog računala - servera. Kada šaljete ili primate elektronsku poštu, vaše računalo je klijent koji je priključen na neki e-mail server.
Više o ovom terminu na adresi:
http://compnetworking.about.com/cs/clientserver/
client-server architecture
U client-server arhitekturi rad je distribuiran između mnogih klijenata (pojedinačnih računala), povezanih u mrežu sa jednim centralnim serverom. Na Internetu web čitači kao klijenti izvršavaju komande lokalnog softvera, a procesne podatke primaju od centralnog servera. Česta je situacija kada na serveru postoji centralna baza podataka kojom se koriste klijenti, pri čemu svaki klijent ima slobodu da se služi svojim programom za obradu teksta.
Više o ovoj arhitekturi na adresi:
http://compnetworking.about.com/cs/clientserver/

cookie
Cookie (kolačić) je mali program koji se, sa različitim namjenama, ostavlja u vaše računalo poslije posjete nekoj web stranici. Nekada vam njegovo djelovanje može smetati, ali najčešće na neki način pomaže pri novom odlasku na tu stranu, jer ostaje zapamćena neka prethodna akcija. Primjer: ako neka stranica ima verziju na tri jezika, "kolačić" može učiniti da nova posjeta stranici bude baš na onom jeziku koji ste prethodno birali. To ubrzava rad, jer ne morate svaki put ponovo birati jezičku verziju.
Više o ovim "kolačićima" na adresi:
http://www.cookiecentral.com

country code
Krajnji dio geografske Internet adrese koji označava matičnu zemlju. Najveći broj zemalja u svijetu, koje su priključene na Internet, ima svoj posebni dvoslovni kod zemlje. Kodiranje je regulirano standardom ISO 3166. Ta dva slova su glavnu domenu svake zemlje.
Kompletna lista zemalja i njihovih kodova može se vidjeti na strani:
http://www.walthowe.com/navnet/faq/country.html

cracker
Osoba koja pristupa mreži ili računalnom sistemu sa lošim namjerama, najčešće da neovlašteno preuzme, ošteti ili promijeni podatke.
Više o ovom terminu na adresi:
http://info.astrian.net/jargon/terms/c/cracker.html

cyberspace
Ovaj termin je stvoren u romanu "Neuromanser" Vilijama Gibsona, gdje se njime opisuje zamišljeni svijet visoke tehnologije, negdje u svemiru. U suvremenom svijetu to je virtualni prostor ili svijet koji čini sve ono što se nalazi na Internetu: oprema, programi, ideje, ljudi, informacije. . .
Više o ovom terminu na adresama:
http://users.cg.yu/neuromanser/index.htm
http://www.ptt.yu/korisnici/n/i/nikolinv/gibson.htm

Dynamic HTML (DHTML)
Programski jezik koji omogućava potpuno kontroliranje događanja i pozicije elemenata pri kreiranju web stranice. Podržavaju ga Microsoft Internet Explorer od verzije 4.0 .
Više o DHTML-u na adresama:
http://www.dhtmlshock.com/articles.asp?ArticleID=1
http://www.dhtmlcentral.com/

(prefix)
Prefiks koji se postavlja da označi elektronsku verziju nekog oblika komuniciranja, npr. e-commerce, e-business, e-mail (elektronska trgovina, elektronsko poslovanje, elektronska pošta).
Više o ovom terminu na adresi:
http://www.economist.com/research/InternetGuide/alphabetic.cfm?LETTER=E

e-mail
Elektronska pošta, proces slanja, primanja i memorisanja poruka u digitalnom obliku, preko telekomunikaciskih uređaja. Ovim servisom se izvodi pismena komunikacija ljudi sa različitim tipovima računala i sa različitim operativnim sistemima. E-mail omogućava komunikaciju jedne osobe sa drugom, ili jedne osobe sa više drugih primalaca poruka. I pošiljalac i primalac imaju svoju e-mail adresu. Ona počinje korisničkim imenom. Zatim slijedi znak @ (kod, pri, majmunsko A, ludo A, engl. "at") i na kraju ime domena. Primjer e-mail adrese:. Ne treba miješati e-mail adresu i URL adresu koja je web adresa i uvijek počinje sa http://...
Više o elektronskoj pošti na adresama:
http://www.microsoft.com/office/outlook/default.asp http://email.about.com/cs/msoutlookoe/

flame
Plamen. Ljutito, žestoko, pa i uvredljivo pismo u elektronskoj pošti, npr. kao komentar na neki objavljeni članak. Ako se počnu razmjenjivati elektronska pisma takvog sadržaja između dvije ili više osoba, nastaje plameni rat (flame war).
Više o ovom terminu na adresi:
http://info.astrian.net/jargon/terms/f/flame.html

frames
Okviri su tehnika kojom se koriste kreatori web stranica kada žele sadržaj ekrana podijeliti na više manjih prozora. Svaki taj manji prozor se naziva okvir i ponaša se kao posebna stranica. Prednost ovakvog dizajniranja je u tome što se jedan okvir može pregledati (scroll), dok za to vrijeme sadržaj drugih okvira miruje. Nedostatak je što neki web browseri ne podržavaju okvire.
Više o okvirima na adresi:
http://www.pagetutor.com/pagetutor/frames/

frame relay
Širokopojasni (56 Kbps do 1,5 Mbps) standard, namijenjen za prenos podataka, a zasnovan na paketskoj komutaciji.
Više o ovom terminu na adresama:
http://www.frforum.com/basicsguide.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/frame.htm

freeware
Softver na kojem postoje autorska prava ali je dozvoljeno njegovo besplatno korištenje i kopiranje. Vidi shareware.
Više o besplatnim ponudama na adresi:
http://www.freewarefiles.com/

Hertz, Hz
Jedinica mjere za frekvenciju. Jedan Hz ima periodična promjena kod koje se jedan cijeli ciklus izvrši za jednu sekundu. U Europi je standard za struju 50 Hz, što znači da električna struja napravi 50 ciklusa u svakoj sekundi. U praksi se koriste i veće jedinice od osnovne: KHz, MHz i GHz. Ova jedinica je nazvana prema njemačkom naučniku Hajnrihu Hercu (Heinrich Hertz, 1857-1894), koji je otkrio i proučavao elektromagnetne polja.
Više o ovoj jedinici na adresi:
http://www.physicsclassroom.com/Class/sound/soundtoc.html

hex, hexadecimal
Sistem brojanja koji, za razliku od nama uobičajenog, dekadnog, ima osnovu 16. U tom sistemu cifre su od 0 do 9, a zatim od A do F. Jednim bajtom se mogu predstaviti heksadecimalni brojevi od 00 do FF. Heksadecimalno označavanje brojeva često se primjenjuje u programiranju, npr. kod kodiranja boja za web stranice u RGB (red/green/blue) sistemu. Da bi se razlikovali od dekadnih brojeva, heksadecimalnim brojevima se dodaje sufiks "h", npr. 35h, A2h, FBh itd.).
Više o heksadecimalnom brojnom sistemu na adresama:
http://www.webopedia.com/TERM/H/hexadecimal.html
http://www.myhome.org/pg/numbers.html

home page
Prva, glavna ili ulazna stranica web sajta, ona koja se otvori kada u pretraživaču izaberete adresu. Na toj stranici se obično nalazi i sadržaj cijelog sajta i linkovi na druge strane.
Više o ovom terminu na adresi:
http://www.davesite.com/webstation/html/chapX1.shtml

HTML
(HyperText Markup Language). Sistem kodiranja, skup kodova koji se koristi za pravljenje i definiranje izgleda i funkcija web stranica. U ovom jeziku koriste se tagovi. To su oznake, postavljene u zagradama uz tekst, namijenjene za kontrolu pozicioniranja i pravljenje lista, linkova, strukture, tabela, okvira... Njih prihvača web browser i interpretirajući ih, na ekranu prikazuje stranicu. HTML datoteke imaju ekstenziju .html ili .htm. Primjer dijela HTML koda:
Više o HTML-u na adresama:
http://www.cwru.edu/help/introHTML/toc.html
http://www.bfree.on.ca/HTML/

http
(HyperText Transfer Protocol). Protokol za prijenos hiperteksta. To je osnovni protokol, kojim se prenosi komanda serveru i kaže mu se koju stranu da pošalje klijentu. Adresiranje te strane počinje sa "http://", a zatim slijedi ime domena ili IP adresa.
Više o http na adresi:
http://www.jmarshall.com/easy/http/

izvor-PcTrikovi

________________________________________________________________

TNX...Tornado.. Osnovni internet pojmovi i servisi 748534ima dosta rijeći koje me kopaju..pa sam se potrudila pronaći neka objašnjanja u vezi njih...možda još nekog zanimaju....ima toga još Osnovni internet pojmovi i servisi 816407


Zadnja promjena: Kikica; 5/2/2010, 11:24; ukupno mijenjano 2 put/a.
[Vrh] Go down
Kikica
VIP član
Kikica

Female
Taurus Goat
Broj postova : 44696
Godine : 41
Datum registracije : 04.03.2009

Osnovni internet pojmovi i servisi Empty
PostajNaslov: Re: Osnovni internet pojmovi i servisi   Osnovni internet pojmovi i servisi I_icon_minitime5/2/2010, 11:19

hub
Centralna jedinica sa više priključaka (portova) u kojoj se spaja grupa računala na lokalnu mrežu. Obično se primjenjuje u zvjezdastoj konfiguraciji. Postoje aktivne i pasivne hub jedinice.
Više o ovoj jedinici na adresama:
http://www.pcwebopedia.com/TERM/H/hub.htm
http://www.howstuffworks.com/home-network8.htm
hyperlink
Tekst ili grafika na web strani koji, kad se aktiviraju (obično pritiskom na desni klik miša), izazivaju skok na drugu stranu ili na drugi dio iste strane. Hiperlinkovi se obično pojavljuju kao podvučeni tekst drugačije boje.
Više o hiperlinkovima na adresama:
http://uaweb.arizona.edu/resources/tutorial/html/hyperlink.shtml
http://freespace.virgin.net/r.cawley/tutor5.html
hypermedia
Tehnologija koja omogućava efikasnu sistemsku integraciju dva ili više različitih tipova medija kao što su: tekst, zvuk, grafika i film…
Više o ovom terminu na adresi:
http://dir.yahoo.com/Computers_and_Internet/multimedia/hypermedia/
hypertext
Poseban način prikazivanja teksta u kojem se klikom mišem na neke riječi prelazi na drugu riječ, stranu, poglavlje...
Više o ovom terminu na adresi:
http://kbs.cs.tu-berlin.de/~jutta/ht/writing.html

Internet
Najveća svjetska mreža računala koju čine sve manje mreže zajedno. Internet omogućuje milionima ljudi (i poslovnih organizacija), širom svijeta, da međusobno komuniciraju i dijele informacije. Dostupan je svakome ko ima računalo, odgovarajući softver, modem i telefonsku liniju. Zasnovan je na TCP/IP protokolu. Kada se piše malim slovom, riječ "internet" označava manju lokalnu mrežu računala sa zajedničkim komunikaciskim protokolom.
Više o Internetu na adresama:
http://navigators.com/stats.html
http://www.walthowe.com/ilrntree.html
http://www.zakon.org/robert/internet/timeline/

Intranet
Privatna, zatvorena, poslovna mreža računala sa istim (TCP/IP) komunikaciskim protokolom. Uobičajeno je da je, uz odgovarajuće sigurnosne mehanizme, povezana sa "vanjskim svijetom" - Internetom.
Više o Intranetu na adresama:
http://www.intranetjournal.com/faqs/whatis/index.html
http://www.intranets.com/
IP
(Internet Protocol). Internet protokol je skup pravila kojima se uređuje prenos podataka i paketa na Internetu.
Više o IP na adresama:
http://www.cisco.com/warp/public/535/4.html
http://oac3.hsc.uth.tmc.edu/staff/snewton/tcp-tutorial/
IP address
IP adresa, 32-bitna adresa koja se dodjeljuje svakom računalu na Internetu. Sastoji se od 4 broja, između 0 i 255, koji su odvojeni točkom, npr. 147.91.22.114
Više o IP adresama na web stranicama:
http://www.webopedia.com/TERM/I/IP_address.html
http://www.flumps.org/ip/
IRC
(Internet Relay Chat). Internet protokol koji omogućuje korisnicima iz cijelog svijeta da se susreću i "chataju" u realnom vremenu, unoseći tekst preko tipkovnice računala.
Više o IRC na adresama:
http://www.irchelp.org/irchelp/new2irc.html - what
http://www.walthowe.com/navnet/faq/ircq.html
ISDN
(Integrated Services Digital Network). Potpuno digitalna tehnologija povezivanja na Internet, kojom se preko postojećih telefonskih linija omogućava prijenos podataka, govora i video signala brzinom do 128 Kbps.
Više o ISDN-u na adresama:
http://www.isdnzone.com/
http://www.alumni.caltech.edu/~dank/isdn/isdn_ai.html - TRAINING

ISP
(Internet Service Provider). Organizacija koja omogućava korisnicima pristup Internetu.
Više o ISP-u na adresi:
http://isp.webopedia.com/TERM/I/ISP.html
Java
Programski jezik, sličan S++ jeziku, koji je razvila firma "Sun Microsystems". Sva računala na Internetu, nezavisno od operativnog sistema, mogu izvršavati programe napisane u ovom programskom jeziku. Mali Java programi, apleti, obogaćuju web stranice animacijama, kalkulacijama, različitim efektima i mogućnostima interaktivnog rada.
Više o programskom jeziku Java na adresama:
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/
http://www.javacoffeebreak.com/tutorials/gettingstarted/index.html
JavaScript
Jednostavan skriptni jezik. Razvila ga je firma "Netscape Communications", da bi bio ugrađivan u HTML dokumente radi povećanja dinamike na web stranicama.
Više o ovom terminu na adresi:
http://www.intranetjournal.com/faqs/jsfaq/index.html
JPEG
(Joint Photographic Experts Group). Veoma čest format grafičkih sadržaja na web stranicama. Za razliku od GIF datoteka, koje mogu prikazivati do 256 boja, JPEG datoteke mogu prikazati na jednoj slici i do 16 milijuna boja. Veličina ovakve .jpeg ili .jpg datoteke može se smanjivati redukcijom detalja na slici.
Više o JPEG formatu na adresi:
http://www.widearea.co.uk/designer/compress.html
LAN
(Local Area Network). Lokalna mreža računala, tipična za manje udaljenosti ili za poslovne zgrade.
link
Istaknuti tekst, gumb, grafički ili neki drugi objekat na web stranici, koje korisnici akriviraju klikom miša radi prelaska na drugi dio strane, na drugu stranu ili bilo koji sadržaj na Internetu.
Više o ovom terminu na adresi:
http://www.pageresource.com/html/linking.htm
linux
Besplatan, Unix-kompatibilan, 32-bitni operativni sistem, namijenjen za rad na računalima, koji je 1991. godine razvio Linus Torvalds na helsinškom univerzitetu u Finskoj.
Više o ovom programu na adresama:
http://www.linux.ie/
http://linux.com/
metafile
Grafički format u kojem su kombinovane karakteristike bitmapirane i vektorske grafike. Metafajlovi su CGM, Corel Draw CDR datoteke, encapsulated Postscript EPS datoteke, Adobe Illustrator, Word Perfect Graphics WPG datoteke, PICT i RTF.
Više o ovom terminu na adresama:
http://www.companionsoftware.com/PR/WMRC/WindowsMetafileFaq.html
http://www.csn.ul.ie/~caolan/publink/libwmf/libwmf/doc/

meta tag
HTML tag u zaglavlju web strane koji sadrži neke informacije u vezi s tom stranicom. Može ih biti i više, a svaki sa različitim sadržajem. Primjer: Meta tag se često koristi uz sljedeće oznake: description, keywords, date, i copyright...
Više o ovom terminu na adresi:
http://www.walthowe.com/pubweb/promote/pagepromo.html

MIDI
(Musical Instrument Digital Interface). Digitalni interfejs glazbenih instrumenata. To je standardni format koji predstavlja kvalitetnu digitalnu formu zvuka glazbenih instrumenata. MIDI datoteka ima ekstenziju MID i može se postaviti kao glazbena pratnja uz web stranu.
Više o MIDI datotekama na adresama:
http://www.walthowe.com/pubweb/audio.html
http://www.walthowe.com/navnet/faq/extguide.html

modem
Skraćenica od MOdulator/DEModulator. Uređaj koji omogućava komunikaciju između dva udaljena računala preko standardne telefonske linije. Odlazni signal iz računala u modemu se pretvara iz digitalnog oblika u analogni, a dolazni iz analognog u digitalni. Modem može biti u računalu (interni) ili izdvojen kao posebna jedinica pored računala (eksterni).
Više o modemima na adresama:
http://modemfaq.home.att.net/
http://www.howstuffworks.com/modem.htm

multimedia
Sposobnost računala da primjenom dva ili više različitih medija realizira prezentacije ili analize. Primjer su edukativni sadržaji ili enciklopedije na Internetu. Tu se kombinira tekst, zvuk, animacije, pa i inserti iz filmova.
Više o ovom terminu na adresi:
http://www.prenhall.com/divisions/ESM/app/hooper/

PING
(Packet InterNet Groper). Program kojim se ispituje veza na Internetu. Radi tako što pošalje kratku poruku (paket) prema IP adresi drugog računala i provjerava da li je od njega stigao odgovor.
Više o ovom terminu na adresi:
http://www.fifi.org/services/ping

pixel
(Picture element) Najmanji element slike na ekranu računala. Uobičajeno je da ekrani danas imaju od 640 (horizontalno) x 480(vertikalno) pa do 1600 x 1200 piksela. Jedan piksel može biti predstavljen sa 2, 4, 8, 16 ili 24 bitova, pa od toga zavisi i koliko boja može biti prikazano (crno-bijelo, 16 boja, 256 boja, 65356 boja ili preko 16 milijuna boja).
Više o ovom terminu na adresi:
http://www.howstuffworks.com/monitor.htm

izvor-PcTrikovi


Zadnja promjena: Kikica; 5/2/2010, 11:25; ukupno mijenjano 1 put.
[Vrh] Go down
Kikica
VIP član
Kikica

Female
Taurus Goat
Broj postova : 44696
Godine : 41
Datum registracije : 04.03.2009

Osnovni internet pojmovi i servisi Empty
PostajNaslov: Re: Osnovni internet pojmovi i servisi   Osnovni internet pojmovi i servisi I_icon_minitime5/2/2010, 11:21

plug-in
Sinonim za mali program koji se dodaje većem programu da bi se proširile njegove mogućnosti. Ovakvi dodaci omogućavaju da web čitači mogu prikazati različite multimedijalne efekte ili da se grafički programi obogate novim mogućnostima.
Više o ovom terminu na adresi:
http://thepluginsite.com/knowhow/tutorials/introduction/introduction.htm

port
Konektor (priključak), na zadnjoj strani računala, u koji se može uključiti periferni uređaj, pisač, monitor, modem, tipkovnica, miš, itd. Drugo značenje ove riječi odnosi se na identifikacijski broj koji ukazuje na određeni Internet servis, npr. HTTP obično koristi port 80, e-mail port 25 itd.
Više o portovima na adresi:
http://www.walthowe.com/navnet/faq/ports.html

portal
Web sajt koji nudi posjetiteljima mnogo informacija različitog tipa: vijesti, besplatne programe, reklame i tome slično. S te strane se obično dalje pretražuje Internet. Poznati portali i njihovi pretraživači su: AltaVista, Excite, Lycos, Yahoo, Netscape Netcenter...
Više o portalima na adresama:
http://www.yahoo.com/
http://www.excite.com/
http://home.netscape.com/

protocol
Skup pravila kojim se definira oblik poruke i način komuniciranja između dva računala. Isti protokol omogućuje da različito računalo i operativni sustav budu u vezi. Na Internetu ima više protokola: HTTP (za web strane), FTP (za prijenos datoteka), POP (za elektronsku poštu), TCP/IP, Xmodem, Zmodem…
Više o protokolima na adresama:
http://www.w3.org/Protocols/
http://www.manning.com/getpage.html?project=hethmon&filename=Chapter2.html

RGB
(Reed, Green, Blue) Tri osnovne (aditivne) [color:527c=#018d25 !important]boje</FONT>: crvena, zelena i plava. Njihovim miješanjem nastaju sve ostale boje na ekranu. Svaka boja na web strani ima svoju heksadecimalnu kodnu oznaku u obliku aabbcc, gdje aa znači stupanj prisutnosti crvene boje, bb zelene i cc plave. Intenzitet boje može biti od 00 do FF (256 nivoa). čista crvena boja je FF0000 (nema zelene i plave). Kodna oznaka bijele boje je FFFFFF, a crne 000000.
Više o RGB-u na adresama:
http://www.cecs.csulb.edu/~jewett/colors/index.html
http://www.dtp-aus.com/htmcolrm.html

router
Računalo ili hardverska jedinica posebne namjene koja spaja računalske mreže, dijelove mreža ili lokalnu mrežu sa Internet servis provajderom. Kontrolira prijenos paketa od izvora do odredišta, osiguravajući optimalne i alternativne puteve, ako je potrebno.
Više o ovoj jedinici na adresama:
http://www.sangoma.com/fguide.htm
http://www.homenethelp.com/router-guide/index.asp

search engine
Alat kojim se pretražuje Internet, Intranet, sajt ili baza podataka u potrazi za selektovanim terminom. Za korisnika to je web stranica od koje se polazi kada treba naći neku informaciju na Internetu.
Kako rade neki od poznatijih svjetskih pretraživača može se vidjeti na sljedećim adresama:
http://www.altavista.digital.com/,
http://www.aol.com/,
http://www.excite.com/,
http://www.goto.com/,
http://www.google.com/,
http://www.lycos.com/,
http://www.krstarica.com/
http://www.yahoo.com/,... .

server
Računalo koji omogućuje vezu k drugim mrežnim resursima i pruža usluge ostalim računalima u mreži, pomoću odgovarajućeg softvera. Jedan server može sadržavati više programa, pa samim tim i davati više različitih usluga, npr. za razmjenu pošte i za korisničke prezentacije.
Više o ovom terminu na adresi:
http://www-3.ibm.com/software/webservers/appserv/tutorial.html

shareware

Softver koji se nudi za slobodno preuzimanje na Internetu da bi se isprobao. Korisnik, kasnije po isteku probnog roka, odlučuje da li će ga kupiti, tj. platiti punu cijenu. Nekada se takvi programi nude u cjelosti, a nekada u komercijalnoj formi, sa dijelom ukupnih mogućnosti.
Više o ovom terminu na adresama:
http://shareware.cnet.com/
http://www.supershareware.com/

site
Posebno "mjesto" na Internetu. Ovim terminom se često naziva web stranica, ali sajt obično ima više stranica pod istim imenom sajta.
Više o ovom terminu na adresi:
http://www-106.ibm.com/developerworks/library/us-cranky1.html

smiley face
Kombinacija karaktera, unesenih sa tipkovnice, koja, gledano u cjelini, izgleda kao lice sa izraženom emocijom ("emoticon"). Evo nekoliko primjera:

:-) Osmijeh, sreća
:-( Tuga
:' -( Plakanje
:-)) Velika sreća
:-* Poljubac
:-o Oh! Iznenađenje
C|:-= Čarli Čaplin
:-'| Prehlada
Više o smiley face i emocijama na adresi:
http://www.netlingo.com/smiley.cfm


izvor-PcTrikovi


Zadnja promjena: Kikica; 5/2/2010, 11:22; ukupno mijenjano 1 put.
[Vrh] Go down
Rokerka
Ljubitelj foruma
Rokerka

Female
Cancer Rat
Broj postova : 4244
Godine : 24
Lokacija : Nedođija ^^
Datum registracije : 31.12.2009

Osnovni internet pojmovi i servisi Empty
PostajNaslov: Re: Osnovni internet pojmovi i servisi   Osnovni internet pojmovi i servisi I_icon_minitime5/2/2010, 11:22

E Kikice ovo ti je pun pogodak..i mene je dosta stvari zanimalo.... Osnovni internet pojmovi i servisi 477390
[Vrh] Go down
Kikica
VIP član
Kikica

Female
Taurus Goat
Broj postova : 44696
Godine : 41
Datum registracije : 04.03.2009

Osnovni internet pojmovi i servisi Empty
PostajNaslov: Re: Osnovni internet pojmovi i servisi   Osnovni internet pojmovi i servisi I_icon_minitime5/2/2010, 11:23

spam
Poruka koja se elektronskom poštom šalje na više adresa, bez suglasnosti primatelja. Obično sadrži promociju nekog proizvoda ili usluge. Primatelje ta poruka najčešće iritira, jer im nepotrebno opterećiva "poštanski sandučić". Među ovakve poruke svrstavaju se: lančana pisma, igre na sreću, reklame proizvoda, usluga ili pornografskih stranica na Internetu, ponuda piratskog softvera itd.
Više o ovom terminu na adresi:
http://www.cauce.org/

surf

Pretraživanje sadržaja na Internetu, bez posebnog cilja, lutanje.
Jedna od adresa odakle možete početi pretraživanje je:
http://cui.unige.ch/meta-index.html

TCP/IP

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol).
Skup komunikacijskih protokola potrebnih za komuniciranje na Internetu.
Više o TCP/IP na adresama:
http://www.cisco.com/warp/public/535/4.html
http://oac3.hsc.uth.tmc.edu/staff/snewton/tcp-tutorial/

transparent GIF
Jedna vrsta elektronskog zapisa slike u GIF formatu, kada se boja pozadine učini prozirnom. Takve slike se često koriste pri formiranju grafičkih sadržaja na web stranici jer se dobro uklope sa drugim objektima.
Više o ovom terminu na adresama:
http://info.med.yale.edu/caim/manual/graphics/transparent_gifs.html
http://www.webopedia.com/TERM/G/GIF.html

Trojan horse
Trojanski konj, destruktivni program kojim se računalo "zarazi", obično preuzimanjem nekog programa sa Interneta ili priloga uz elektronsku poštu. Kad se pokrene ovakav program, aktivira se virus koji može oštetiti ili uništiti podatke na disku računala.
Više o ovom terminu na adresama:
http://www.bluekestrel.com/trojan_horses.htm
http://www.howstuffworks.com/virus.htm

UNIX

(čita se "juniks"). Moćan i fleksibilan multikorisnički operativni sustav, razvijen 1969. godine u "Bell Labs". Prvobitno je bio namijenjen za velike sisteme, a sada se koristi i u osobnim računalima. Postoji nekoliko besplatnih (ili gotovo besplatnih) verzija ovog operativnog sustava, uključujući tu i popularni Linux. UNIX se veoma često koristi u serverima na Internetu.
Više o ovom operativnom sustavu na adresama:
http://www.isu.edu/departments/comcom/unix/workshop/unixindex.html
http://www.ee.surrey.ac.uk/Teaching/Unix/

VPN
(Virtual Private Network) Privatna mreža u okviru javne mreže. Tipičan primjer je mreža jedne poslovne organizacije koja ima urede u dva udaljena mjesta. Tada se formira preko Interneta virtualna privatna mreža (VPN) uz odgovarajuće mehanizme zaštite od neželjenih posjetilaca.
Više o VPN-u na adresama:
http://www.vpnc.org/
http://www.homenethelp.com/vpn/

virtual reality

Virtuelna, prividna realnost. To je računalna simulacija realnog trodimenzionalnog svijeta. Posmatrači (učesnici) tog svijeta, koji postoji samo u računalu, imaju kacigu, naočale, rukavice i pojas, kao ulazne uređaje, i imaju dojam kao da borave i kreću se u stvarnom svijetu.
Više o ovom terminu na adresama:
http://abilitymagazine.com/boone_virtual.html
http://www.isi.edu/isd/VET/vet-body.html

W3C
(World Wide Web Consortium). Organizacija koja podstiče realizaciju web potencijala i propisuje standarde za Internet.
Više o W3C na adresi:
http://www.w3c.org/
WAN
(Wide Area Network)
Mreža računala u kojoj se velikim brzinama komunicira na velike daljine, najčešće kablovskim ili satelitskim vezama.
Više o WAN-u na adresi:
http://www.marconi.com/html/education/webbasedwantheory.htm
WWW
(World Wide Web)
Pojam koji se nekada miješa sa pojmom Interneta, a u stvari je samo jedan njegov dio. To je put, koji kao paukova mreža omogućuje pristupanje informacijama na Internetu, a one mogu biti u obliku teksta, grafike, audio ili video zapisa.
Više o WWW na adresama:
http://www.zakon.org/robert/internet/timeline/

worm
Vrsta virusnog programa koji se sam, kao crv (worm), prenosi i multiplicira kroz mrežu računala. Najpoznatiji virusi ove vrste napravili su ogromne štete na Internetu za vrlo kratko vrijeme.
Više o ovom terminu na adresama:
http://www.howstuffworks.com/virus.htm
WYSIWYG
(What You See Is What You Get). "To što vidiš to ćeš i dobiti". Ovaj pojam označava nastojanje da sadržaj ekrana bude točno onakav kakav će biti isprintan na printeru.
Više o ovom terminu na adresi:
http://www.webopedia.com/TERM/W/WYSIWYG.html

izvor-PcTrikovi
[Vrh] Go down
Goran
Administrator
Administrator
Goran

Male
Cancer Rooster
Broj postova : 87086
Godine : 39
Lokacija : Bjelovar
Datum registracije : 24.09.2008

Osnovni internet pojmovi i servisi Empty
PostajNaslov: Re: Osnovni internet pojmovi i servisi   Osnovni internet pojmovi i servisi I_icon_minitime5/2/2010, 13:40

Bravo za temu i trud Kiki, naučio sam sad neke stvari koje nisam znao. bravo

_________________
Na Rubu Znanosti: David Icke - Pozadina ratova, financijske krize i ostalih svjetskih zbivanja
Take a moment every day to appreciate your most precious gift. It did not have to be, but we were given the gift of life. Honor that gift by living beautifully and by giving back a little beauty as we go along the way. Life wants nothing more than to be appreciated and fully enjoyed.
[Vrh] Go down
https://www.facebook.com/CarpeDiemCitatiMisliPoezija
stef_mrcina
Početnik
Početnik
stef_mrcina

Broj postova : 31
Datum registracije : 13.02.2009

Osnovni internet pojmovi i servisi Empty
PostajNaslov: Re: Osnovni internet pojmovi i servisi   Osnovni internet pojmovi i servisi I_icon_minitime6/30/2020, 11:31

Cloud
Ukratko: Servis koji se koristi za skladištenje i razmjenu datoteka.

Cloud is the technology which is use by almost everyone for storing and easy accessing of data. Google Docs and Dropbox are the applications which use the technology of cloud. In old times floppy discs and CDs were used for storing all kind of data. Hard drives and USB drives are also being used now a days for storing of data. Cloud does the same thing. The only difference is that you don’t have need to carry physical storing device. Your data will be saved on online servers and you can easily access to your data through internet.
https://www.filejokerpremium.com/what-is-cloud-host/
[Vrh] Go down
Sponsored content
Osnovni internet pojmovi i servisi Empty
PostajNaslov: Re: Osnovni internet pojmovi i servisi   Osnovni internet pojmovi i servisi I_icon_minitime

[Vrh] Go down
 
Osnovni internet pojmovi i servisi
[Vrh] 
Stranica 1 / 1.

Permissions in this forum:Ne moľeą odgovarati na postove.
Relax forum :: Tehnologija :: Informatička tehnologija :: Internet-
Forum(o)Bir: